Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Preventívna a sociálno-výchovná práca s problémovými deťmi a mládežou