Preventívna a sociálno-výchovná práca s problémovými deťmi a mládežou

Informácie o publikácii

Preventívna a sociálno-výchovná práca s problémovými deťmi a mládežou

Preventívna a sociálno-výchovná práca s problémovými deťmi a mládežou

Autor/Kolektív:Ingrid Emmerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0463-0
Počet strán:142

Vysokoškolská učebnica