Penitenciárna starostlivosť verzus probačná a mediačná služba (s osobitným zreteľom na prevenciu delikvencie a kriminality u detí a mládeže)

Informácie o publikácii

Penitenciárna starostlivosť verzus probačná a mediačná služba (s osobitným zreteľom na prevenciu delikvencie a kriminality u detí a mládeže)

Penitenciárna starostlivosť verzus probačná a mediačná služba (s osobitným zreteľom na prevenciu delikvencie a kriminality u detí a mládeže)

Autor/Kolektív:Ingrid Emmerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0724-2
Počet strán:116

Vedecká monografia