Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí

Informácie o publikácii

Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí

Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí

Autor/Kolektív:Ingrid Emmerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-440-1
Počet strán:129

Vedecká monografia