Pedagogika voľného času v teórii a praxi 2. diel

Informácie o publikácii

Pedagogika voľného času v teórii a praxi  2. diel

Pedagogika voľného času v teórii a praxi 2. diel

Autor/Kolektív:Mária Kouteková - Lívia Nemcová - Martina Fruinová - Gabriela Citterbergová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0719-8
Počet strán:95

Vysokoškolská učebnica