Pedagogika voľného času v teórii a praxi 1. diel

Informácie o publikácii

Pedagogika voľného času v teórii a praxi 1. diel

Pedagogika voľného času v teórii a praxi 1. diel

Autor/Kolektív:Mária Kouteková - Lívia Nemcová - Patrícia Zolyomiová - Martina Fruinová - Gabriela Citterbergová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0644-3
Počet strán:85

Vysokoškolská učebnica