Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí

Informácie o publikácii

Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí

Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí

Autor/Kolektív:Miriam Niklová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-783-9
Počet strán:186

Vedecká monografia