Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy

Informácie o publikácii

Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy

Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy

Autor/Kolektív:Miroslav Valica, Petra Fridrichová, Ján Kaliský, Terézia Rohn, Ľubica Hajnalová Buvalová, Gabriela Bradová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0326-8
Počet strán:170
Publikácia na stiahnutie: 3-modely-vyucby-etickej-vychovy.pdf (2257 KB)

Publikácia reflektuje problémy a možnosti zvýšenia edukačného potenciálu a inovácií etickej výchovy, naplnenia jej náročných edukačných cieľov v kontexte historických a spoločenských zmien v postmodernej spoločnosti, ktoré...