Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii

Informácie o publikácii

Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii

Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii

Autor/Kolektív:Štefan Ligas - Miroslava Gašparová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-703-7
Počet strán:201

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie