Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole

Informácie o publikácii

Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole

Autor/Kolektív:Jolana Hroncová - Ingrid Emmerová - Katarína Kropáčová a kolektív
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0596-5

Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole