Publikácie


Wyzwania pracy socjalnej: Odslony polskiego i slowackiego zycia spolecznego. The challenges of social work: Exposes of polish and slovakian social life

Wyzwania pracy socjalnej: Odslony polskiego i slowackiego zycia spolecznego. The challenges of social work: Exposes of polish and slovakian social life (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ingrid Emmerová, Jolana Hroncová, Lech Kacprzak, Stanislaw Piotr Zarkzewski
Vydavateľstvo:Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile
Rok vydania:2013ISBN:978-83-62617-32-6

Vedecká monografia

Základy mediálnej výchovy pre sociálnych pedagógov a pedagógov

Základy mediálnej výchovy pre sociálnych pedagógov a pedagógov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Emmerová, I., Niklová, M., Dulovics M.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0925-3

Vysokoškolská učebnica

Základy pedagogickej diagnostiky

Základy pedagogickej diagnostiky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Kouteková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0148-6

Vedecká monografia

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry Pedagogiky (10)

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry Pedagogiky (10) (Zborník)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmerová, I.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0792-1

Zborník

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry Pedagogiky (11)

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry Pedagogiky (11) (Zborník)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmerová, I.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0927-7

Zborník

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky (9) (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0595-8

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky (9)

Žiak a jeho postavenie vo vyučovacom procese

Žiak a jeho postavenie vo vyučovacom procese (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Simona Sámelová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0682-5

Vedecká monografia