Publikácie


Základy pedagogickej diagnostiky

Základy pedagogickej diagnostiky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Kouteková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0148-6

Vedecká monografia

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry Pedagogiky (10)

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry Pedagogiky (10) (Zborník)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmerová, I.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0792-1

Zborník

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry Pedagogiky (11)

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry Pedagogiky (11) (Zborník)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmerová, I.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0927-7

Zborník

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky (9) (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0595-8

Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky (9)

Žiak a jeho postavenie vo vyučovacom procese

Žiak a jeho postavenie vo vyučovacom procese (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Simona Sámelová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0682-5

Vedecká monografia