Publikácie


Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jolana Hroncová - Ingrid Emmerová - Katarína Kropáčová a kolektív
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0596-5

Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole

Profesijné kompetencie a špecifiká pôsobenia sociálnych pedagógov v školách

Profesijné kompetencie a špecifiká pôsobenia sociálnych pedagógov v školách (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Miriam Niklová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0560-6

Vysokoškolská učebnica

Profesijné kompetencie učiteľov

Profesijné kompetencie učiteľov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Lenka Rovňanová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0739-6

Vedecká monografia

Rozvod, porozvodová adaptácia a možnosti riešenia z hľadiska sociálnej andragogiky a sociálnej pedagogiky

Rozvod, porozvodová adaptácia a možnosti riešenia z hľadiska sociálnej andragogiky a sociálnej pedagogiky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Katarína Gežová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0346-6

Vedecká monografia

Sebareflexia a profesijné kompetencie učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese

Sebareflexia a profesijné kompetencie učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Kouteková - Martina Furinová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1068-6

Sebareflexia a profesijné kompetencie učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese

Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa)

Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa) (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alžbeta Brozmanová Gregorová et al.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0829-4

Vysokoškolská učebnica

SOCIALIA 2014 "Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov a jej profesionalizácie"

SOCIALIA 2014 "Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov a jej profesionalizácie" (Zborník)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmerová, I.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0808-9

Zborník

Sociálna patológia pre sociálnych pedagógov

Sociálna patológia pre sociálnych pedagógov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmerová, I. - Hronec, M.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0806-5

Vysokoškolská učebnica

Sociálna pedagogika na Slovensku

Sociálna pedagogika na Slovensku (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Hroncová Jolana a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0356-5

Vysokoškolská učebnica

Sociálne ohrozenia detí a mládeže v XXI. storočí a možnosti ich prevencie

Sociálne ohrozenia detí a mládeže v XXI. storočí a možnosti ich prevencie (Zborník)

Autor/Kolektív:Jolana Hroncová - Ingrid Emmerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0807-2

Zborník

Sociálno-výchovná práca s rodinou z aspektu sociálnej pedagogiky

Sociálno-výchovná práca s rodinou z aspektu sociálnej pedagogiky (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmerová, I. - Cimprichová Gežová, K.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0926-0

Vedecká monografia

Sociálny pedagóg ako pomáhajúca profesia a jeho uplatnenie vo výchovných, sociálnych a iných zariadeniach

Sociálny pedagóg ako pomáhajúca profesia a jeho uplatnenie vo výchovných, sociálnych a iných zariadeniach (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Miriam Niklová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0561-3

Vysokoškolská učebnica

Sociálny pedagóg v škole

Sociálny pedagóg v škole (Zborník)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmeoráv, I. a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0465-4

Zborník

Sociálny pedagóg v škole v teoretickej reflexii a praxi

Sociálny pedagóg v škole v teoretickej reflexii a praxi (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmerová, I. a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0957-4

Vedecká monografia

Sociológia výchovy a sociálna patológia

Sociológia výchovy a sociálna patológia (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Hroncová Jolana - Emmerová Ingrid - Hronec Martin
Vydavateľstvo:IPV Žilina
Rok vydania:2016ISBN:978-80-554-1186-6

Vysokoškolská učebnica

Sociológia výchovy a vzdelávania

Sociológia výchovy a vzdelávania (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmerová, I. a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0035-9

Vysokoškolská učebnica

Školská integrácia

Školská integrácia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Vlasta Belková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0070-0

Vedecká monografia

Triedny učiteľ a spolupráca školy s rodinou

Triedny učiteľ a spolupráca školy s rodinou (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ľudovít Višňovský - Zuzana Babicová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0507-1

Triedny učiteľ a spolupráca školy s rodinou

Vybrané kapitoly zo špeciálnej pedagogiky

Vybrané kapitoly zo špeciálnej pedagogiky (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Vlasta Belková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0607-8

Vysokoškolská učebnica

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza. perspektívy

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza. perspektívy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0353-4

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza. perspektívy