Publikácie


Aktuálne otázky prevencie problémového správania u žiakov v školskom prostredí

Aktuálne otázky prevencie problémového správania u žiakov v školskom prostredí (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ingrid Emmerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0212-4

Vedecká monografia

Contemporary Family Possibilities - Risks - Transformations

Contemporary Family Possibilities - Risks - Transformations (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jolana Hroncová, Ingrid Emmerová, Józef Matejek (ed.))
Vydavateľstvo:Digitalpress, Bedzin, Poľsko
Rok vydania:2016ISBN:978-83-947158-0-9

Vedecká monografia vydaná v zahraničí

Didaktika

Didaktika (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Karol László - Zuzana Osvaldová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0690-0

Vedecká monografia

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Dana Hanesová, Denisa Šukolová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1588-9
Kúpiť teraz za 9,80 €

Doktorandská škola cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania na svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Dana Hanesová, Denisa Šukolová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1589-6Stiahnuť publikáciu:

Doktorandská škola cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

Filozofické, sociálne a pedagogické základy edukácie

Filozofické, sociálne a pedagogické základy edukácie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Dagmar Kováčiková, Simona Sámelová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1099-0

Vysokoškolské učebné texty

Ladislav Mihálik (1916 - 2002) pedagóg a didaktik

Ladislav Mihálik (1916 - 2002) pedagóg a didaktik (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Dagmar Kováčiková - Lucia Vozárová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0722-8

Vedecká monografia

Náhradná rodinná výchova a starostlivosť

Náhradná rodinná výchova a starostlivosť (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Vlasta Belková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1731-9
Kúpiť teraz za 8,90 €

Náhradná rodinná výchova a starostlivosť

Neformálne vzdelávanie detí a mládeže

Neformálne vzdelávanie detí a mládeže (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Lívia Nemcová - Jana Šolcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1817-0Stiahnuť publikáciu:

Neformálne vzdelávanie detí a mládeže

Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii

Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii (Zborník)

Autor/Kolektív:Štefan Ligas - Miroslava Gašparová (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-703-7

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Osobnosť vychovávateľa v systéme výchovy mimo vyučovania

Osobnosť vychovávateľa v systéme výchovy mimo vyučovania (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Mária Kouteková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2003ISBN:80-8055-802-7

Vedecká monografia

Osobnosti pedagogiky Prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.

Osobnosti pedagogiky Prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Gežová, K.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-717-4

Vedecká monografia

Pamätnica Katedry pedagogiky

Pamätnica Katedry pedagogiky (Zborník)

Autor/Kolektív:Hroncová, J. - Emmerová, I.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0782-2

Zborník

Pedagogika sociálnej starostlivosti

Pedagogika sociálnej starostlivosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jolana Hroncová - Ingrid Emmerová - Marek Walancik a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0306-0

Pedagogika sociálnej starostlivosti

Pedagogika voľného času v teórii a praxi  2. diel

Pedagogika voľného času v teórii a praxi 2. diel (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Mária Kouteková - Lívia Nemcová - Martina Fruinová - Gabriela Citterbergová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0719-8

Vysokoškolská učebnica

Pedagogika voľného času v teórii a praxi 1. diel

Pedagogika voľného času v teórii a praxi 1. diel (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Mária Kouteková - Lívia Nemcová - Patrícia Zolyomiová - Martina Fruinová - Gabriela Citterbergová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0644-3

Vysokoškolská učebnica

Penitenciárna starostlivosť verzus probačná a mediačná služba (s osobitným zreteľom na prevenciu delikvencie a kriminality u detí a mládeže)

Penitenciárna starostlivosť verzus probačná a mediačná služba (s osobitným zreteľom na prevenciu delikvencie a kriminality u detí a mládeže) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ingrid Emmerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0724-2

Vedecká monografia

Poruchy správania u žiakov základných a stredných škôl - ich prevencia a riešenie

Poruchy správania u žiakov základných a stredných škôl - ich prevencia a riešenie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ingrid Emmerová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-622-1

Vysokoškolská učebnica