Využitie programu Philosophy for Children pre rozvoj morálneho vedomia žiakov

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 028UMB-4/2021
Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. - zástupca
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Zahraničný projekt:nie