Stredoškolská mládež a jej potreby a ohrozenia vo voľnom čase v 21. storočí

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/0446/19
Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD. – zástupca
PhDr. Jana Kamenská, PhD.
PhDr. Lucia Kamarášová, PhD.
PaedDr. Michal Novocký, PhD.
PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD.
Zahraničný projekt:nie