Aktualizačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov základných a stredných škôl

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 027UMB-4/2019
Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2020
Vedúci projektu:prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. – zástupca
doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.
PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD.
PhDr. Jana Kamenská, PhD.
PhDr. Jana Makúchová
Zahraničný projekt:nie