Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Adaptácia nových metodík na posudzovanie morálneho usudzovania v kontexte mravnej výchovy adolescentov

Projekt mal vyplniť medzeru v poskytnutí nástroja na zisťovanie efektivity pedagogických intervenčných programov pre mravný rozvoj žiaka. Primárne ciele projektu boli dva: realizovať teoretickú analýzu a systemizáciu poznatkov nového konštruktu morálnej inteligencie a získať a následne v slovenských podmienkach výskumne verifikovať štandardizované zahraničné metodiky: Test morálneho usudzovania (autor G. Lind, Nemecko) a Test (morálnych) konkrétnych problémov (autor J. Rest, USA). Tieto diagnostické nástroje môže využiť odborná komunita na hodnotenie efektivity intervenčných výchovných programov rozvoja morálneho uvažovania a správania sa v prostredí edukácie (vyučovacie hodiny etickej a náboženskej výchovy).