Projekty a granty


Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity

Číslo projektu:KEGA 004UMB-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.Koordinátor projektu:

Stredoškolská mládež a jej potreby a ohrozenia vo voľnom čase v 21. storočí

Číslo projektu:VEGA 1/0446/19Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:Mgr. Lívia Nemcová, PhD.Koordinátor projektu:

Aktualizačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov základných a stredných škôl

Číslo projektu:KEGA 027UMB-4/2019Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2020
Vedúci projektu:prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.Koordinátor projektu:

Ako rozumieme inkluzívnej edukácii? Tvorba optimálneho výučbového modelu

Číslo projektu:KEGA 046UMB-4/2018Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.Koordinátor projektu: