Pripojenie k protestu UK BA

Aj Katedra pedagogiky podporuje Akademický senát PF UMB v jeho pripojení sa k protestu AS UK v Bratislave:

https://www.pdf.umb.sk/aktualne-oznamy/pripojenie-k-protestu-uk-ba.html