Fúzia katedier

Milé študentky, študenti, priaznivci pedagogiky,

1.10.2020 začal proces zlúčenia dvoch katedier PF UMB - Katedry pedagogiky a Katedry etickej a občianskej výchovy. V súčasnosti členovia oboch katedier už spolupracujú v rámci spoločnej katedry pod názvom Katedra pedagogiky. Katedra pedagogiky okrem svojich učiteľských i neučiteľských programov bude zastrešovať a naďalej rozvíjať aj študijný program Učiteľstvo etickej výchovy, ktorého aktuálnym garantom je doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

S  profilom Katedry pedagogiky sa môžete oboznámiť v prílohe.

doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD., poverená vedením Katedry pedagogiky