Deň otvorených dverí

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o štúdium,

ďakujeme, že ste v rámci online Dňa otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici dňa 

24. februára 2021 virtuálne navštívili tiež našu Katedru pedagogiky.

Videozáznamy s februárového DOD na všetkých katedrách nájdete na

https://www.pdf.umb.sk/aktualne-oznamy/video-zaznamy-z-februaroveho-dod-online-2021.html

Tešíme sa, že sa rozhodnete pre štúdium práve u nás.