Valné zhromaždenie ASPg

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

Valné zhromaždenie ASPg, sa uskutočnilo 20.8.2020 v Banskej Bystrici

Dovoľujem si Vám pripomenúť, že v zmysle Stanov ASPg bolo potrebné uhradiť členské do konca marca tohto roka a preto Vás prosím o splnenie tejto povinnosti.

Členský poplatok 10 eur je potrebné uhradiť na číslo účtu SK23 5200 0000 0000 1810 8087 (VS: dátum narodenia bez interpunkčných znamienok, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko) bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Srdečne zdravím,

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., predsedníčka ASPg