Valné zhromaždenie ASPg

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vám v mene predsedníctva Asociácie sociálnych pedagógov oznámiť, že sme boli nútení preložiť termín Valného zhromaždenia ASPg, ktoré sa malo konať dňa 6. 3.2020. Náhradný termín Valného zhromaždenia sa uskutoční 20.8.2020. Pozvánka na VZ je uložená v prílohe.

Milé členky a členovia ASPg dovoľujem si Vám pripomenúť, že v zmysle Stanov ASPg bolo potrebné uhradiť členské do konca marca a preto Vás prosím o splnenie tejto povinnosti.

Členský poplatok 10 eur je potrebné uhradiť na číslo účtu SK23 5200 0000 0000 1810 8087 (VS: dátum narodenia bez interpunkčných znamienok, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko) bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Srdečne zdravím, želám Vám všetko dobré a teším sa na stretnutie s Vami.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.