ŠVOUČ

Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť  (ŠVOUČ)  dáva možnosť všetkým študentom prejaviť svoje vedomosti, schopnosti a umelecké zručnosti, ako aj podnietiť ich  k tvorivej výskumnej, odbornej a umeleckej činnosti. Súťažné sekcie ŠVOUČ sa zabezpečujú tak, aby sa vedecká, odborná a umelecká činnosť študentov uskutočňovala v nadväznosti na študijné programy a vedné a umelecké odbory fakulty. Víťazi fakultného kola sa pravidelne úspešne umiestňujú aj na národných alebo medzinárodných prehliadkach ŠVOUČ vo svojich odboroch. V zmysle zamerania ŠVOUČ odporúčame zúčastniť sa najmä konciacim ročníkom Bc. študia a študentom v Mgr. stupni štúdia.

Aj tento rok je možné sa prihlásiť a zúčastniť sa. Termíny podávania prihlášok ako aj kontakté osoby, či ďalšie informácie nájdete v prílohe alebo na stránke fakulty.

Držíme palce a tešíme na vašu účasť