Oznam o zatvorených predmetoch

Vážené študentky, študenti,

venujte pozornosť oznamu o zatvorených predmetoch, zabezpečovaných Katedrou pedagogiky PF UMB: