Výučba predmetu Pracovné právo

Výučba predmetu Pracovné právo (denné štúdium) pre magisterský stupeň štúdia študijného programu andragogika bude prebiehať dištančnou formou vzdelávania (online). Predmet vyučuje JUDr. Lucia Petríková, PhD. (lucia.petrikova@umb.sk) z právnickej fakulty UMB. Predmet bude vyučovaný súčasne aj pre študijný program sociálna práca a bude prebiehať v blokoch:

  • 24.9.2021 (piatok) od 8.30h - 14.00h
    8.10.2021 (piatok) od 8.30h - 14.00h
    5.11.2021 (piatok) od 8.30h - 14.00h 

O ďalšom postupe vás bude informovať dr. Petríková prostredníctvom študentských e-mailových adries.
V prípade otázok kontaktujte koordinátorku pre AIS a rozvrh 

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre AIS a rozvrh (študijný program andragogika); koordinátorka web stránky; koordinátorka FB stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023