Výučba predmetu Ekonómia vzdelávania dospelých

Vážení študenti,

výučba predmetu Ekonómia vzdelávania dospelých bude prebiehať formou blokovej výučby a bude zabezepčovaná doc. Hroncom z ekonomickej fakulty. Predmet bude vyučovaný spolu s externým štúdiom v nasledovných termínoch:

  • 8.10.2021
  • 12.11.2021

Výučba sa začína o 8:15 hod. v učebni C 025.
V prípade otázok kontaktujte katedrovú koordinátorku pre AIS 

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre AIS a rozvrh (študijný program andragogika); koordinátorka web stránky; koordinátorka FB stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023