Neotvorené predmety pre akademický rok 2021/2022 zimný semester

Vážení študenti,

v prílohe nájdete zoznam zatvorených predmetov na zimný semester akademického roku 2021/2022. Prosíme, skontrolujte si svoje zápisné listy a v prípade, že niektorý z predmetov máte zapísaný, obratom kontaktujte koordinátorku pre AIS a rozvrh, aby bol predmet odstránený. Zoznam predmetov nájdete zverejnený aj na nástenke na chodbe Katedry andragogiky.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre AIS a rozvrh (študijný program andragogika); koordinátorka web stránky; koordinátorka FB stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023