E-mailová komunikácia študentov s vyučujúcimi

Vážení študenti,

upozorňujeme na povinnosť komunikovať s vyučujúcimi, ako aj s inými zamestnancami fakulty, výhradne z oficiálnych mailových adries.

Viac informácii na webe fakulty