Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov k fenoménu docility dospelých a andragogických intervencií (DANUBE)