Režim na PF UMB od 11.10.2021

Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom k aktuálnemu vývoju pandemickej situácie sa COVID semafor v banskobystrickom okrese zmenil z oranžovej farby na červenú. Od pondelka 11.10.2021 to pre našu fakultu až do odvolania znamená, že:

  1. fungujeme v režime OTP aj naďalej,
  2. v interiéri fakulty je povinné nosiť respirátor FFP2,
  3. v organizácii výučby sa riadite pokynmi vyučujúcich, ktoré zverejňujú a aktualizujú v kurzoch jednotlivých predmetov v platforme moodle.