Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

"Integračné a diferenciačné trendy v tvorbe kurikula vo vzdelávaní dospelých."