Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

"Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva."

Informácie o projekte

Projekt je zameraný na vytvorenie a overenie modelu andragogického poradenstva školám a učiteľom v podpore ich profesijného rozvoja a učenia. Obsahuje tvorbu a realizáciu akreditovaného programu špecializačného kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa stanú poradcami v podpore profesijného rozvoja učiteľstva na školách. Ďalej tvorbu podporných materiálov - metodík pre aktérov poradenstva (poradcov, manažmenty škôl a učiteľstvo) a vedeckých štúdií, monografií o andragogickom poradenstve školám a učiteľstvu.

Vyhlasovateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu:APVV-16-0573
Doba riešenia:1. júl. 2017 - 30. jún. 2021
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Koordinátor projektu:Mgr. Martin Schubert, PhD.
Spoluriešitelia:pMgr. Martin Schubert, PhD.
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Ing. Alena Tomengová, PhD.
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Ing. Mgr. Marian Valent, PhD. – doktorand
Mgr. Michaela Skúpa, PhD. – postdoktorand (100%)
Mgr. Katarína Krejčíková – doktorand (prerušené)
Zahraničný projekt:nie