Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Analysis and comparison of forms and methods for the education of oder adults in the Visegrad countries – Analýza a porovnávanie foriem a metód edukácie starších ľudí v krajinách Visegradu.