Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Udelenie Ceny Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých za rok 2021

Dňa 15. novembra 2021 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo podujatie "Otvorenie Týždňa celoživotného učenia na Slovensku 2021", v rámci ktorého bola odovzdávaná "Cena Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike za rok 2021".

"Cenu AIVD za rok 2021" v kategórii "Popularizácia vzdelávania dospelých" získala medzinárodná vedecká konferencia EDUKÁCIA DOSPELÝCH. Cenu prevzal prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. 

Srdečne blahoželáme našim kolegom z Katedry pedagogiky a andragogiky.