Oznam - fúzia katedier Pedagogiky a Andragogiky

Katedra pedagogiky a andragogiky vznikla zlúčením dvoch pracovísk – Katedry pedagogiky a Katedry andragogiky PF UMB od 1.9.2021 a nadväzuje tým na tradície a výsledky pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, ktoré uvedené pracoviská dlhodobo dosahovali v národnom i medzinárodnom akademickom priestore.