Aktuálne informácie k výučbe

V súlade so schváleným Harmonogramom štúdia na PF UMB pre AR 2021/2022 výučba v novom AR 2021/2022 bude prebiehať
od 20. septembra 2021 prezenčne v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) podľa zverejneného rozvrhu vo všetkých stupňoch dennej a externej formy štúdia.

Bližšie informácie nájdete na webe fakulty