Valné zhromaždenie ASPg 8.9.2021 sa neuskutoční

Milé kolegyne, vážení kolegovia, členky a členovia ASPg,

v mene Predsedníctva Asociácie sociálnych pedagógov si Vám s poľutovaním dovoľujeme oznámiť, že sa VZ ASPg dňa 8.9.2021 neuskutoční. Nakoľko sa na VZ ASPg prihlásilo menej členov než je potrebné pre uznášaniaschopnosť a schvaľovanie viacerých materiálov, sme nútení preložiť toto podujatie na budúci rok 2022, čo nám Stanovy ASPg umožňujú. Podľa Stanov sa VZ ASPg koná spravidla každý rok, najmenej však sa 3 roky. Keďže v roku 2020 VZ ASPg bolo, považujeme jeho preloženie na budúci rok za nutné a efektívne. Predpokladaný termín jeho konania bude máj - jún 2022. Presný termín konania Vám včas oznámime.

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.

 Želáme Vám predovšetkým dobré zdravie a úspešné plnenie náročných úloh v aktuálnom školskom roku.

 Predsedníctvo Asociácie sociálnych pedagógov

  Oficiálna stránka ASPg: https://aspg.sk/