Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sebariadenie v čase pandémie - 7.12.2021 - workshop pre sociálnych pedagógov

Asociácia sociálnych pedagógov, o.z. pozýva všetkých sociálnych pedagógov škôl a školských zariadení dňa 7.12.2021 na online workshop "Sebariadenie v čase pandémie". Pozvánka na uvedené podujatie je v prílohe nižšie.

Prílohy ku stránke: