Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Záverečné práce Mgr. štúdium

SMERNICA č. 3/2010 o záverečných a kvalifikačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

 


Témy diplomových prác 


 Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

 1. Vývin slovenskej populárnej hudby v 80. až  90.rokoch 20. storočia - o
 2. Estetické hodnoty a „nehodnoty" v slovenskej populárnej hudbe 20. storočia - o
 3. Populárna hudba a jej využitie v hudobných činnostiach na ZS a SŠ - o
 4. Projekt realizácie školského hudobného súboru (školských hudobných súborov) na ZŠ
 5. Projekt realizácie školských hudobných súborov na ZUŠ
 6. Hudobní skladatelia modernej populárnej 2. polovice 20. storočia v našom regióne
 7. Kultúra regiónu v hudobných činnostiach a aktivitách na ZŠ a SŠ - o
 8. Tvorivá dramatika s hudobnými činnosťami v škole a mimo školy - analýza, projekt - o
 9. Tvorivé, problémové a heuristické metódy v predmetoch hudobnej edukácie - výskum stavu na vybraných školách a náčrt možnosti - o
 10. Podnety a  inšpirácie populárnej hudby v kompozičnom a interpretačnom priestore zborového spevu a školských hudobných súborov - o
 11. Odrazy vážnej (umeleckej) hudby vo vybraných žánrových produktoch  modernej populárnej hudby. Charakter a spôsoby  spracovania skladieb vážnej hudby v produkcii vybraných rockových skupín (classicrock) - Collegium  Musicum, ELP, Ekseption atď.
 12. Muzikál na Slovensku v 2. polovici 20. storočia - 20. storočia - prehľad, analýza, prínos
 13. Analýza výberu a spracovania  skladieb vážnej hudby v tvorbe skupiny Collegium Musicum, Emerson, Lake and Palmer, ELP, Ekseption atď.
 14. Artificiálna tvorba predstaviteľov rockovej hudby - Jon Lord, Rick Wakeman, Frank Zappa a pod. - prehľad, muzikologická analýza, konfrontácia s dielami súčasnej vážnej hudby.
 15. Umelecké performancie významných predstaviteľov rockovej hudby (Rick Wakeman a pod.).
 16. Štandardy hudobného vzdelávania pre 21. storočie a kompetenčná mapa rozvíjateľných oblastí v hudobnej edukácii.
 17. Konferencie inštitúcií hudobného vzdelávania za ostatných 30 rokov a hudobná výchova na základných školách - kritická analýza koncepčného smerovania vedeckých a pseudovedeckých podujatí.
 18. Umelecký odkaz Keitha Emersona a možnosti využitia jeho tvorby v edukačnom procese.

  Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 1. Spevácke zručnosti detí na 1. stupni ZŠ a ich ďalšie využitie v speváckych kolektívoch 
 2. Využitie regionálnych piesní v hudobnej edukácii
 3. Eva Michalová – osobnosť hudobnej pedagogiky na Slovensku
 4. Ján Gajdoš – významný predstaviteľ hudobného školstva v Banskej Bystrici
 5. Zborová tvorba hudobného skladateľa  xy  (J. Podprockého, J. Malovca, J. Rosinskeho, L. Stančeka,  J. Grešák., S. Hochel, I. Szegyovej, I. Hrušovského)
 6. Monografia speváckeho zboru …xy…v kontexte hudobno-pedagogickej činnosti

  Mgr. Art. Martin Urban, PhD. 

 1. Rozšírenie hudobnej výchovy a voľno-časových aktivít, prostredníctvom aplikácie detských hier a tancov.
 2. Aplikácia hudobno-pohybových činností pre rozvoj činnosti konkrétnych školských hudobných súborov.
 3. Využitie regionálnych prvkov tradičnej kultúry vo výučbe hudobnej výchovy a v školských hudobných súboroch.
 4. Využitie detských folkloristických kolektívov pre rozvoj afektívnych schopností žiakov ZŠ.
 5. Interaktívny výchovný koncert ako rozvinutie procesu hudobnej výchovy v spolupráci s učiteľom v praxi.