Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Záverečné práce Bc. štúdium

SMERNICA č. 3/2010 o záverečných a kvalifikačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici


Témy bakalárskych prác 

Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

 1. Detské hudobné súbory v regióne
 2. Portfólio ako výsledok činnosti s hudobným súborom
 3. Učebnice HV ako východisko pre realizáciu triednych hudobných súborov na ZŠ
 4. Osobnosť francúzského šansónu v kontexte vývoja modernej populárnej hudby.
 5. Džezoví speváci druhej polovice 20. storočia vo svete a na Slovensku (jazz singers of the second half of the 20th century in the world and Slovakia).
 6. Filmová hudba a jej premeny v 20. a 21. storočí (Film music and its transformations in the 20th and 21st centuries).
 7. Vývin aranžovania (inštrumentácie) vo vybranom žánri modernej populárnej hudby.
 8. Analýza prvkov, prostriedkov, artefaktov artificiálnej hudby v produktoch modernej populárnej hudby 20. storočia.
 9. Významné osobnosti džezovej hudby na Slovensku.
 10. Odraz moderných štýlov džezu v produkcii predstaviteľov slovenskej populárnej hudby
 11. Vybrané alternatívne kultúry a hudobné žánre v 2. polovici 20. storočia - prehľad, analýza, prínos (napr. beatnická generácia, hnutie hippies, punk, rock, metal, new romantic a pod.)Premeny produkcie stredného prúdu MPH v 2. polovici 20. storočia - prehľad, analýza, prínos
 12. Igor Bázlik - ako skladateľ a interpret modernej populárnej hudby


PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

 1. Bádateľským „chodníčkom“ – návrh spolupráce s LHM v Banskej Bystrici (pre študentov učiteľstva hudobného umenia a školské hudobné súbory). (EPPg)
 2. Pohľad na edičné  a prezentačné aktivity LHM v Banskej Bystrici. (EPPg)

 

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 1. Spevácke aktivity na cirkevných školách v banskobystrickom kraji
 2. Hudobná vlastiveda v Banskej Bystrici (xy)
 3. Monografia speváckeho zboru …xy…

 

Mgr. Art. Martin Urban, PhD. 

 1. Detské hry a tance v praxi na základných školách.
 2. Hudba a pohyb a ich spracovanie v odbornej literatúre a v školskej praxi.
 3. Detské riekanky a piesne s regionálnou príslušnosťou a ich využitie v hudobno-pohybových činnostiach.
 4. Detské folkloristické kolektívy a ich vplyv na muzikalitu detí na prvom stupni.
 5. Súčasná ponuka výchovných koncertov pre základné školy a ich výchovno-vzdelávacia funkcia.