RSS RSS print

Rigorózne pokračovanie


ŠO: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

ŠP: Učiteľstvo hudobného umenia

Získaný titul: PaedDr.

 

garant ŠP: doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Rigorózne pokračovanie sa realizuje podľa Smernice dekana č. 2/2009 k rigoróznym skúškam.


Tézy na stiahnunie (vo formáte word):
 
Tézy na rigorózne skúšky – Hudobná výchova
 
Tézy na rigorózne skúšky – Pedagogická psychológia
 
Tézy na rigorózne skúšky – Pedagogika

Aktualizované: 30. júna 2009

Kontaktný formulár

=