FIMU Belfort

Univerzitný spvácky zbor je niekoľkonásobným učastníkom FIMU vo francúzskom Belforte - Medzinárodného Festivalu Univerzitnej hudby. V novom miléniu to bolo v rokoch 2004, 2008, 2011. Počas každého pobytu sa UMSZ prezentoval svetskou tvorbou v mestskej sále a sakrálnou tvorbou v miestnej katedrále, vždy s veľkým úspechom  a ocenením publika.