Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky

Informácie o publikácii

Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky

Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky

Autor/Kolektív:Kološtová Mariana a kol.
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1461-5
Počet strán:120

Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš - osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky