Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Informácie o publikácii

Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania:2008
ISBN:978-80-10-01524-5
Počet strán:64

Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl