Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl

Informácie o publikácii

Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl

Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl

Autor/Kolektív:Eva Langsteinová, Belo Felix, Ľubica Kopinová, Terézia Ružičková
Vydavateľstvo:Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MEDIA TRADE, spol. s.r.o.
Rok vydania:1997
ISBN:80-08-02484-4
Počet strán:72

Hudobná výchova pre 8. ročník základných škôl