Cantus Choralis Slovaca 2001

Informácie o publikácii

Cantus Choralis Slovaca 2001

Cantus Choralis Slovaca 2001

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001
ISBN:80-8055-547-8
Počet strán:144

Zborník materiálov z IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici