Cantus Choralis Slovaca 2002

Informácie o publikácii

Cantus Choralis Slovaca 2002

Cantus Choralis Slovaca 2002

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002
ISBN:80-8055-879-5
Počet strán:196

Zborník materiálov z V. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici