Cantus Choralis Slovaca 2008

Informácie o publikácii

Cantus Choralis Slovaca 2008

Cantus Choralis Slovaca 2008

Autor/Kolektív:Milan Pazúrik (ed.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008
ISBN:978-80-8083-828-7
Počet strán:164

Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici