Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dobroslav Orel - muzikológ, hudobný pedagóg, osvetový pracovník