Dobroslav Orel - muzikológ, hudobný pedagóg, osvetový pracovník

Informácie o publikácii

Dobroslav Orel - muzikológ, hudobný pedagóg, osvetový pracovník

Dobroslav Orel - muzikológ, hudobný pedagóg, osvetový pracovník

Autor/Kolektív:Marián Janek
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-389-3
Počet strán:122

Dobroslav Orel - muzikológ, hudobný pedagóg, osvetový pracovník